Rma Request Form

Geachte  klant,

 

Indien u een defect product hebt, hebben wij een RMA procedure. Er zijn enkele  punten waar wij uw aandacht willen op vestigen.

Defect Product:

  • U vraagt uw RMA nummer aan dmv het RMA-formulier in te vullen en door te mailen naar rma@tridis.be.
  • Het product dient teruggestuurd  te worden met de RMA nota. Als het product effectief defect is, wordt het hersteld of omgeruild. Daarna wordt het naar u teruggestuurd op kosten van Tridis.
  • Indien het product niet defect is, wordt het met een volgende bestelling teruggestuurd


Fout besteld product:

Een fout besteld product mag teruggestuurd worden binnen de week. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking, onbeschadigd als nieuw. Op producten <50€, is er een re-stocking fee van 20%. Op producten >50€, is de re-stocking fee 10%. Voor retourproducten wordt een kredietnota opgemaakt en bij een volgende bestelling verrekend.


Rack kasten die uitgepakt zijn, worden in geen enkel geval teruggenomen. Batterijen, opslagmedia, onderhoudsproducten en gebruikte producten worden niet teruggenomen. Speciaal bestelde artikelen worden niet teruggenomen


RMA FORMULIER


Cher Client,

 

Dans le cas où un produit serait défectueux, nous avons une procédure RMA. Nous aimerions vous communiquer les quelques points à suivre comme suit :

 

Produit défectueux :

  • Demandez votre RMA en remplissant le formulaire et envoyez le à rma@tridis.be.
  • Le produit défectueux doit nous être renvoyé, accompagné de son bon de RMA. Si le produits est défectueux, il sera échangé ou remplacé. Dès remplacement ou échange, nous vous envoyons le produit.
  • Dans le cas où le produit s’avère ne pas être défectueux, nous vous l’envoyons avec votre commande suivante.

 

Produit commandé par erreur :

 Un produit commandé par erreur peut nous être renvoyé endéans les huit jours. L’article doit être emballé dans son emballage d’origine en parfait état de vente. Pour les produits de <50€, nous comptons 20% de frais de restockage. Pour les produits de >50€ les frais de restockage sont de 10%. Une note de crédit sera établie et déduite d’une commande future.


Les armoires rack déballés ne seront repris dans aucun cas. Batteries, unités de stockage, produits d’entretien et produits utilisés, ainsi que les commandés spécialement ne seront pas repris.


FORMULAIRE RMA